בעקבות המצב בארץ מעניקה לך מכללת לפיד מענק של למימוש ההטבה מלא/י את הפרטים
**לנרשמים חדשים
לקורסים החל מ 05.20